BRUSSEL - Vlaams minister voor buitenlands beleid Paul Van Grembergen heeft een brief laten bezorgen aan de Amerikaanse ambassadeur in Brussel waarin hij zijn medeleven betuigt naar aanleiding van de aanslagen in de VS. De Vlaamse regering is bereid tot hulp, ondermeer op medisch vlak.

In naam van de Vlaamse regering en de hele Vlaamse gemeenschap spreekt Van Grembergen zijn diepste en meest oprechte medeleven uit aan president Bush, de Amerikaanse regering en vertegenwoordigers, de Amerikaanse natie en bovenal de families van de slachtoffers van deze ,,tragische en barbaarse gebeurtenissen''.

Van Grembergen noemt zich geschokt door de onmenselijke daden tegen de wereldgemeenschap en de democratische waarden waar ze voor staat. De Vlaamse regering en de Vlaamse bevolking veroordelen op krachtige wijze alle verdorven en laffe daden van terrorisme tegen onschuldige burgers, aldus Van Grembergen.

Voor geen enkele politieke zaak mogen ooit dergelijke immorele daden worden uitgeoefend. Het is belangrijk een vredelievende en democratische toekomst voor onze wereld te verzekeren door gemeenschappelijk en krachtig deze plaag van internationaal georganiseerd terrorisme te voorkomen en te bestrijden, zo schrijft Van Grembergen.

De minister drukt zijn eindeloze solidariteit uit met de Amerikaanse regering en de Amerikaanse burgers over de hele wereld. Van Grembergen schrijft dat de Vlaamse regering bereid is tot bijstand aan de Amerikaanse regering op alle mogelijk manieren. Hij wijst erop dat de medische diensten klaar zijn om hulp te bieden zoals bloed, reddingspakketten en ander medisch materiaal.