IEPER/GENT - De Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) heeft een duidelijk onderzoeksplan opgesteld voor de Ieperse onderzoeksrechter Kristof Vulsteke. Dat gebeurde op vraag van het parket-generaal van Gent, dat niet tevreden was over de wijze waarop het onderzoek werd gevoerd.
Volgens de Ieperse procureur Coppens is het door dat onderzoeksplan de bedoeling om de vooropgestelde streefdatum van september te halen.

Het bericht over het eerder ongewone arrest van de KI stond vandaag in De Financieel Economische Tijd. Het Ieperse parket had aan het parket-generaal verslag uitgebracht over het lopende onderzoek, zoals dat gebeurt voor alle onderzoeken die langer dan één jaar duren. Daarna besliste het parket-generaal om naar de KI te stappen voor een bijsturing van het onderzoek.

De reden willen noch de woordvoerder van het parket-generaal, noch de Ieperse procureur kwijt, ,,wegens het geheim van het onderzoek''. Volgens de Financieel Economische Tijd had het parket verdere onderzoeken gevraagd naar de rol van L&H-revisor KPMG, dat al in verdenking is gesteld. Dit deel van het onderzoek liep volgens het openbaar ministerie niet naar behoren waardoor ook de timing in gevaar kwam. Het parket wil dat de onderzoeksrechter in september zijn dossier meedeelt waarna de vordering voor de raadkamer kan volgen.

,,September blijft het streefdoel'', zegt procureur Coppens. ,,Het arrest van de KI heeft het onderzoek duidelijk afgelijnd en gedefinieerd welke punten meer en welke punten minder onderzoek vergen. Het is van belang dat het onderzoek binnen de twee jaar na het opstarten (in december 2000 begonnen) afgerond kan worden. Vooraleer het ten gronde kan behandeld worden, is er na het afsluiten nog een lange procedure. Het opstellen van de eindvordering en inzage door de partijen, het behandelen door de raadkamer, eventuele aanvullende onderzoeksdaden voor de betrokken partijen: dit kan allemaal nog tijd in beslag nemen. En de onderzoekscapaciteit zal niet altijd op hetzelfde peil blijven.'' Nu is er nog altijd een onderzoekscel van 12 personen bezig met het dossier.