BRUSSEL - De resultaten van de onderzoeken met ,,verklikkerkippen'' in de zones getroffen door klassieke vogelpest in de provincie Limburg, zijn gunstig. Dat betekent dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat het virus nog in deze gebieden rondwaart. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) besluit daaruit dat de provincie Limburg vrij van vogelpest is.
Op basis van deze resultaten heeft de minister van Volksgezondheid beslist de voorzorgsmaatregelen in de provincie Limburg op te heffen. Vanaf morgenmiddag wordt de herbevolking van de getroffen bedrijven weer toegelaten.

De overblijvende ,,verklikkerkippen'' zullen verdeeld worden bij de hobbykwekers binnen de 1 kilometerzones rond de gewezen haarden. Dit laat de hobbykwekers toe zich te herbevoorraden en voorkomt het nodeloos doden van de verklikkerkippen.