BRUSSEL -- BERLIJN _ De kritiek op de Amerikaans-Britse bewijslast tegen Irak, houdt aan. Een Duitse voormalige VN-wapeninspecteur, Bernd Birkicht, beweert vandaag dat de Amerikaanse en Britse inlichtingen over massavernietigingswapens in Irak verzonnen zijn. Ondertussen blijkt een artikel in twee Duitse kranten, waarin staat dat Wolfowitz zei dat olie de enige reden is voor de oorlog in Irak, gebaseerd is uit een uitspraak die uit zijn verband werd gerukt.
Birkicht voegt zich met zijn opmerkingen bij de groeiende groep critici ten aanzien van de Amerikaans-Britse motieven voor een aanval op Irak, waarvan de ontwikkeling en het bezit van massavernietigingswapens en Saddams bereidheid ze te gebruiken de belangrijkste waren.

Volgens Birkicht, die deelnam aan de wapeninspecties van de Verenigde Naties tussen november en maart, is er bewijs ,,gecreëerd'', toen zelfs de Amerikaanse inlichtingendienst CIA begon te twijfelen aan de aanwezigheid van verboden wapens in Irak. ,,In principe klopten geen van de inlichtingen die we kregen en probeerden te verifiëren'', zei Birkicht in een interview met de Duitse radio.

Het is volgens Birkicht ook erg onwaarschijnlijk dat de Amerikaanse onderzoeksteams, die de afgelopen elf weken in Irak al 230 verdachte terreinen hebben onderzocht zonder resultaat, nog het beruchte VX-zenuwgas gaan ontdekken. ,,Niemand kan met zekerheid zeggen of er nog VX-gas aanwezig is of niet, maar de kans wordt steeds kleiner dat het wordt gevonden'', zei hij. ,,Sterker nog: als het nu gevonden wordt, dan is mijn mening dat het er eerder niet lag.''

Ook Blix gelooft niet in WMD-theorie

Ook Blix betwijfelt of Irak nog massavernietigingswapens heeft. ,,De Amerikaanse troepen hebben in Irak nog geen massavernietingswapens gevonden, waarschijnlijk omdat Bagdad er voor de derde Golfoorlog geen meer had'', zei de leider van de VN-wapeninspecteurs in het Portugese weekblad Visao gezegd.

,,Voorzover ik weet, hebben de momenteel vastgehouden Iraakse autoriteiten niet onthuld dat het land nog wapens heeft'', zei Blix. ,,Hoe meer de inspecteurs van de coalitie een toenemend aantal verantwoordelijken en hoger in rang ondervragen, hoe minder kansen er zijn dat die wapens bestaan of er slechts in beperkte mate zijn''.

,,Ze kunnen ze nog vinden. Maar hoe meer tijd er verloopt, hoe minder kansen er zijn dat er in Irak massavernietigingswapens zijn'', aldus Blix.

Blix zei nog dat de informatie van de Britse en Amerikaanse inlichtingendiensten die als basis diende voor de beslissing Irak aan te vallen hem ,,niet solide'' lijkt.

Uitspraak Wolfowitz uit context gerukt

Een bericht in de Duitse kranten Tagesspiegel en Die Welt, dat Wolfowitz heeft gezegd dat olie de enige reden van de oorlog in Irak is, zou gebaseerd zijn op een uitspraak die uit zijn context is gerukt.

Volgens de kranten zei Wolfowitz op een Aziatische top: ,,Laten we het eenvoudig bekijken. Het belangrijkste verschil tussen Noord-Korea en Irak is economisch. We hadden geen keuze in Irak. Het land zwemt in een zee van olie.''

Deze uitspraak blijkt echter uit zijn context gerukt. Op de website van het Amerikaanse ministerie van Defensie staat de volledige transcriptie van het interview. Wolfowitz zei dat economische sancties tegen Irak weinig doeltreffend zijn, omdat het land zwemt in de olie. Bij Noord-Korea kunnen economische sancties wel effect sorteren.