BRUSSEL - De Nederlandse prins Willem-Alexander en zijn vrouw prinses Máxima dagvaarden het weekblad Privé. Ze doen dat omdat Privé een groot aantal foto's publiceerde van het interieur en de tuin van villa Eikenhorst, het woonhuis in Wassenaar dat het prinselijk paar binnenkort zal betrekken. De prinsen zien dat als een inbreuk op hun privacy.

,,De handelwijze van het weekblad wordt door het paar als een zeer ingrijpende inbreuk op de persoonlijke levenssfeer ervaren'', aldus de Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst. ,,De prins en de prinses zijn van mening dat met de genoemde publicaties 'op ernstige en ontoelaatbare wijze' onrechtmatig jegens hen is gehandeld.''

Willem-Alexander en Máxima leggen hun bezwaren voor aan de rechtbank in Amsterdam en zullen vragen om een vonnis dat het maken, publiceren en verder exploiteren van de foto's, die verschenen in de edities van 5 april, 12 april en 28 juni, onrechtmatig verklaart.