STRAATSBURG - Het Europees Parlement geeft de EU-lidstaten de teostemming zwaar vrachtverkeer tijdens het weekeinde en op feestdagen op grote snelwegen verbieden. Een meerderheid van het halfrond in Straatsburg heeft de plannen van de Europese Commissie een Europees kader te scheppen voor rijbeperkingen voor vrachtwagens goedgekeurd.

Volgens het voorstel van de Commissie moeten de lidstaten de mogelijkheid hebben om het vrachtwagenverkeer te beperken van zaterdagavond 22 uur tot zondagavond 22 uur in de winter en tussen zaterdagochtend 7 uur en zondagavond 22 uur in de zomer. Op officiële feestdagen kan het verkeer beperkt worden tussen 22 uur op de vooravond en 22 uur op de eigenlijke feestdag. De regels gelden enkel voor het zware, internationale verkeer op wegen die deel uitmaken van het Trans-Europese netwerk.


Geen verplichting
Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Italië en Luxemburg hebben veelal om sociale of ecologische redenen zulke beperkingen al ingevoerd. De Commissie wil de overige lidstaten niet verplichten om hetzelfde te doen, maar wenst een juridisch kader te scheppen. In feite is het de Commissie er vooral om te doen meer greep te krijgen op de beslissingen die de lidstaten terzake nemen. De rijbeperkingen staan immers haaks op één van de kernvrijheden van de EU, het vrije verkeer van goederen.

Voor België als transitland heeft het Europese initiatief niet meteen grote gevolgen. ,,Ik zie in ons land geen grote druk om morgen rijbeperkingen op te leggen'', meent EP-lid Dirk Sterckx. ,,Wie op zondag wel eens van de kust naar het binnenland rijdt, ziet dat het probleem niet overdreven moet worden. Het gaat vooral om Britse chauffeurs die tegen de avond Duitsland willen bereiken.''

Met de stemming in het EP is het verhaal van de Europese rijbeperkingen nog niet ten einde. Ook de lidstaten moeten zich nog uitspreken over de richtlijn.