NEUFCHATEAU -- Het parket van Neufchâteau zal geen bijkomende onderzoeken verrichten in het dossier Dutroux-bis. Dat heeft de raadkamer in Neufchâteau beslist. Regina Louf, getuige X1 in het onderzoek naar vermiste en vermoorde kinderen, had het gerecht gevraagd om een veertigtal bijkomende onderzoeksdaden in het dossier.
In het dossier in kwestie werden alle nevenonderzoeken gebundeld die werden uitgevoerd in de marge van de zaak Marc Dutroux, die volgend jaar voor assisen komt.

,,Het is nog te vroeg om te stellen of het dossier zal worden overgeheveld'', stelt procureur van Neufchâteau Michel Bourlet. ,,De beschikking van de raadkamer wordt overgemaakt aan het parket-generaal.''

De advocate van Regina Louf is niet verrast door de uitspraak van de raadkamer. Ze meent dat het dossier moet worden behandeld door het federaal parket. ,,Het dossier van mijn cliënte bestrijkt meerdere arrondissementen. Het lijkt me dan ook logisch dat het federaal parket de zaak in zijn geheel zou bekijken''.

Regina Louf zorgde in 1998 voor opschudding met haar verklaringen over pedofiele netwerken. Ze beweerde als kind het slachtoffer te zijn geweest van een pedoseksueel netwerk waar bekende politici en zakenlui bij betrokken waren. Ze liet ook de namen Dutroux en Nihoul vallen. Haar verklaringen zorgden voor de heropening van een aantal onopgehelderde strafdossiers zoals de zaken Carine Dellaert (een vermeende moord uit 1985), Christine Van Hees (1984), Hanim Mazibas (1988) en Katrien De Cuyper (1991). De parketten waar die dossiers werden behandeld, (Gent, Brussel en Antwerpen) onderzochten al eerder de verklaringen van X1. Zij concludeerden dat de verklaringen weliswaar gedetailleerd waren, maar vrijwel zeker werden verzonnen.

Louf vroeg de raadkamer dat haar verhoren bij het nieuwe Dutroux-bis-dossier zouden worden gevoegd of dat wat zich in dat bis-dossier bevindt, zou worden getoetst aan haar verklaringen.

Procureur des konings van Neufchâteau Michel Bourlet vroeg de raadkamer te worden ontlast van de X1-pv's omdat er geen enkel verband bestaat tussen haar verklaringen en de strafzaken die in Neufchâteau worden onderzocht. De raadkamer volgde het parket.