BRUSSEL - De Volksunie-kamerleden Geert Bourgeois en Frieda Brepoels hebben vandaag een actieplan voorgesteld om het het gerecht uit zijn ,,impasse'' halen.
Vijf jaar na de affaire-Dutroux is de frisse wind die door Justitie leek te waaien, gaan liggen, stelt Bourgeois vast. Of het nieuwe plan dat Verwilghen onlangs voorstelde een nieuwe start inluidt, is volgens de VU'ers de vraag. ,,Het plan is laattijdig en fragmentarisch'', luidt het. Met hun 10-puntenplan willen Bourgeois en Brepoels een alternatief aanbieden. Het plan voorziet onder meer in:

  • een actievere rol voor de rechter
  • korpsoversten die optreden als managers
  • een efficiëntere aanwending van de beschikbare middelen
  • het oprichten van arrondissementsrechtbanken
  • de informatisering van het gerecht
  • snellere benoemingen
  • een defederalisering van Justitie.
  • Bourgeois en Brepoels zijn niet te spreken over het justitiebeleid dat de federale regering en de minister van Justitie, Marc Verwilghen, de voorbije twee jaar voerden. Ze besluiten daaruit dat het thema niet prioritair is en dat paarsgroen geen globale visie heeft op justitie.