BRUGGE - Staatssecretaris voor Energiebeleid Olivier Deleuze deelde vandaag mee dat er bij de federale administratie nog geen officiële aanvraag is ingediend voor de bouw van een windturbinepark op de Thorntonbank. Federaal minister van Leefmilieu Aelvoet ontving wel een fax waarin het energieconcern Shell en elektriciteitsproducent SPE/EDF aankondigen dat zij een project voorbereiden. Vermoedelijk zal eind deze maand een aanvraag worden ingediend.

Het windturbinepark zou worden ingepland op ruim 27 kilometer buiten de kust. Het draagt de goedkeuring weg van onder meer federaal minister Johan Vande Lanotte (SP.A) omdat het geen visuele hinder zou veroorzaken en ook minder problemen voor de kustvisserij. Sommige deskundigen stellen echter de rendabiliteit van het project in twijfel, onder meer gezien de grote afstand die moet worden overbrugd voor het aan land brengen van de energie.