BRUGGE - Burgemeester Ivan Cattrysse van De Haan is opgetogen over het uitgebracht advies van de milieuadministratie over het windturbineproject voor zijn gemeente. Toch roept de burgemeester geen hoera. De Haan heeft al een procedure ingeleid tegen het windturbinepoject op zee bij de Raad van State en die procedure zal verder worden gevoerd.

,,We zijn solidair met de andere kustgemeenten'', zei Cattrysse. ,,Onze procedure bevat argumenten die van tel zijn tussen Knokke-Heist en De Panne. Wij hebben van alle kustgemeenten steun gekregen en het is normaal dat wij hen nu steunen. We willen dat alle aanvragen oordeelkundig worden onderzocht. Daarbij moet het uitgangspunt zijn dat er zo weinig mogelijk schade wordt aangebracht aan het milieu, de visserij en het toerisme.'' Burgemeester Cattrysse wijst er wel op dat de Haanse gemeenteraad het laatste woord heeft over de procedure.

Eerste schepen Maxim Willems van Knokke-Heist zegt niet zo opgetogen te zijn dat er geen alternatieven voor het project op de Vlakte van De Raan worden gezocht. ,,Wij dachten dat Agalev-politici verder zouden denken dan de doorsnee politicus'', aldus Willems. ,,We merken echter dat het een Salomons-oordeel is, waarbij het project voor Knokke-Heist er sowieso komt nu dat van De Haan niet doorgaat. Wij redeneren alvast dat we een kleine kust hebben en dat we die niet zomaar mogen verbrodden.'' Ook Knokke-Heist zet haar geding bij de Raad van State verder.

Burgemeester Willy Vanhooren van Bredene is eveneens opgetogen over het advies van de BMM. De Wenduinebank ligt immers ook voor een groot stuk voor de kust van Bredene. ,,Wij hebben de procedure wat moeten ondergaan'', zegt Vanhooren. ,,Achteraf gezien had men het volgens mij ook anders moeten aanpakken. De overheid had moeten onderzoeken op welke plaatsen er het minst hinder was en dan de bedrijven hebben uitgenodigd om een project in te dienen. Nu zijn er projecten opgezet die na vijf maanden moeten worden afgeblazen. Als men bouwt op land gaat men eerst kijken naar het BPA en vraagt daarna een bouwvergunning aan. Op zee is het precies het tegenovergestelde.''