BRUSSEL -- België gaat tijdens zijn voorzitterschap van de Europese Unie (EU) in de tweede helft van dit jaar onder andere via ,,logistiek'' de samenwerking tussen de Beneluxlanden opvoeren. Dit heeft minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel vandaag gezegd.

De beslissing tot nauwere samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg kwam er tijdens een werklunch die Michel met zijn Nederlandse collega Jozias Van Aartsen en zijn Luxemburgse evenknie Lydie Wurth-Polfer op Hertoginnedal had. Het was een eerste ontmoeting op Benelux-niveau sinds de Europese Top van Nice waar Nederland in de Raad één stem meer dan België in de wacht sleepte.

Om de samenwerking op te voeren tijdens het Belgische voorzitterschap van de EU gaat Michel een Nederlandse en een Luxemburgse topdiplomaat in het team opnemen. Zij dienen als doorgeefluik voor de werkzaamheden van het voorzitterschap, met als bedoeling informatie en deskundigheid samen te brengen en de Benelux aldus te versterken.

De Belgische bewindsman sloot niet uit dat hoge Belgische diplomaten deel zullen uitmaken van het toekomstige Nederlandse en Luxemburgse voorzitterschap. Een beslissing over deze praktijk, al door Londen en Parijs toegepast, valt pas na de ervaringen van dit jaar.

De drie ministers van buitenlandse zaken hebben bovendien hun wil benadrukt om samen een reeks belangrijke dossiers voor te bereiden, om ,,een maximale convergentie na te streven'' en om te proberen een ,,gemeenschappelijk standpunt omtrent de toekomst van Europa te bereiken'', aldus Michel. Met name omtrent materies als binnenlandse zaken, justitie, immigratie en de evolutie van het uitbreidingsproces.

De drie bewindslieden toonden zich verheugd over het feit dat de top van Nice ,,de historische dimensie van de Benelux'' heeft erkend.

Als geheel hebben de drie landen evenveel stemmen als de grote gekregen. Vandaar ook het nut voor de ,,kleine landen'' van het innemen van gemeenschappelijke standpunten.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig