BRUSSEL - Het indexcijfer van de consumptieprijzen is in de maand mei gedaald met 0,32 punten van 112,36 tot 112,04. Maar de spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen werd overschreden. De inflatie op jaarbasis vertraagde verder tot 1,04 procent.
Het gezondheidsindexcijfer, dat onder meer gebruikt wordt om de huur- en loonindexeringen te berekenen, bedraagt in mei 111,57 punten, een daling met 0,16 punten.

Het rekenkundig gemiddelde van de laatste vier maanden is wel gestegen en bedraagt in mei 111,67 punten. Daardoor wordt de spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd is op 111,64 punten, overschreden.

Dat wil zeggen dat de ambtenarenwedden en de sociale uitkeringen de komende maand met twee procent verhoogd worden.

In de maand mei werden aardappelen (+0,095), vers fruit (+0,06) en bloemen en planten (+0,035) duurder. De prijzen van motorbrandstoffen (-0,20), verse groenten (-0,145) en buitenlandse reizen (-0,125) daarentegen daalden.