BRUGGE - De actiegroep Lappersfortbos heeft een einde gemaakt aan de bezetting van het Groot Magdalenagoed op de grens van Sint-Michiels en Loppem. Die hoeve werd sinds half dit jaar bezet uit protest tegen plannen van de West-Vlaamse provincie om er een bedrijvenzone in te planten.
De Lappersfronters beëindigen hun actie in deze tweede locatie omdat zij geen nieuwe juridische procedure willen riskeren en zij al hun energie willen investeren in de actie rond het bos. Bovendien willen zij de plannen om op het goed een vakantieverblijf voor meervoudig gehandicapten in te richten niet hypothekeren.