BRUSSEL -- De Europese Commissie wil 31,6 miljoen euro vrijmaken uit het EU-solidariteitsfonds voor steun aan het door bosbranden geteisterde Portugal. Dat heeft de bevoegde eurocommissaris Michel Barnier aangekondigd. In totaal heeft het vuur deze zomer in Portugal voor ongeveer 1 miljard euro schade aangericht.
In het licht van de enorme schade in het Zuid-Europese land lijkt 31,6 miljoen euro (ofwel 3 procent) slechts een peulschil. Barnier beklemtoont echter dat het solidariteitsfonds enkel de kosten van noodhulp kan opvangen. ,,In totaal besteedde de Portugese regering 79,6 miljoen euro aan noodmaatregelen. Europa betaalt ongeveer 40 procent van die kosten terug. Het is dus meer dan een symbolisch bedrag'', zo verklaarde de Fransman.

De door de Commissie voorgestelde som moet nog goedgekeurd worden door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. Normaliter zou Portugal het geld midden oktober ter beschikking moeten krijgen. De autoriteiten zullen het geld aanwenden voor de kosten van tijdelijke huisvesting, reddingsdiensten en het herstel van de basisinfrastructuur. Voor andere kosten en preventiemaatregelen kan Portugal volgens Barnier nog een beroep doen op de gangbare Europese structuurfondsen.

Volgens recente gegevens van de Europese Commissie verwoestten de branden in het Zuid-Europese land de voorbije weken ongeveer 270.000 hectare bos en 25.000 hectare landbouwgrond. Er vielen achttien doden te betreuren; 45.000 mensen verloren hun werk of hun eigendom als gevolg van de catastrofe.

Het EU-solidariteitsfonds werd vorig jaar opgericht in de nasleep van de overstromingen in Centraal-Europa. Het fonds beschikt over een jaarlijks budget van 1 miljard euro en is eerder dit jaar al ingezet voor de kosten van de ramp met de olietanker Prestige in Galicië en de uitbarsting van de Etna. De Portugese catastrofe is de eerste dit jaar die door de criteria van het Europese fonds als ,,een grote ramp'' wordt aangezien. De schade ligt immers hoger dan 3 miljard euro of 0,6 procent van het bruto binnenlands product van Portugal.