BRUXELLES -- Brussels FDF-minister Didier Gosuin wil dat de twee FDF-kamerleden zich bij de stemming over de Lambermont- en Lombard-akkoorden onthouden. Tegen stemmen brengt het voortbestaan van de Franse gemeenschap én de PRL-FDF-federatie in gevaar, stelde de minister vandaag in Le Soir .

Gosuin riep de FDF'ers Olivier Maingain en Bernard Clerfayt op om zich bij de stemming in de Kamer te onthouden. Dat moet gebeuren in het algemeen belang en het belang van de Franse gemeenschap. Een ,,neen'' bedreigt de Franse gemeenschap in haar voortbestaan, stelt de FDF-minister.

Het Lambermontakkoord verwerpen zou volgens Gosuin ook de federatie doen imploderen. Hijzelf gaat daar als vertegenwoordiger van de federatie in de Brusselse regering naar eigen zeggen zijn conclusies uit trekken.

Het FDF reageerde op de uitlatingen bij monde van secretaris-generaal Caroline Persoons. Partijvoorzitter Maingain zelf wenste voorlopig op de vlakte te blijven. Persoons stelde verbaasd te zijn over de verklaringen van Gosuin. Binnen de partij heeft hij zich altijd gekant tegen de Lambermont- en Lombard-akkoorden, luidde het vandaag.

Persoons deelde ook nog mee dat Maingain momenteel werkt aan een synthesenota waarin voorstellen zullen staan om de financiering van de Franse gemeenschap veilig te stellen. Maingain gaat de nota dinsdagavond voorleggen aan de algemene raad van het FDF.

Volgens Persoons stelt het probleem zich niet van een dreigend schisma binnen de partij of van een vertrek van Gosuin. Ze heeft naar eigen zeggen het volste vertrouwen in Maingain én Gosuin.