BERLIJN - De Duitse bedrijfswereld zal dinsdag haar toestemming geven voor de uitbetaling van 4,5 miljard dollar (200 miljard frank) aan nazi-dwangarbeiders. De schadevergoedingen aan de ongeveer 1,5 miljoen nog levende slachtoffers zou binnen enkele weken al van start kunnen gaan.

Met de beslissing komt een einde aan een bijna twee jaar durende discussie over de details van het dwangarbeidersfonds. ,,De Duitse industrie heeft vertrouwen dat er voldoende bescherming bestaat tegen mogelijke nieuwe klachten'', zo stelde Manfred Gentz, lid van de raad van bestuur van DaimlerChrysler en woordvoerder van het fonds.

De Duitse bedrijfwereld wilde juridische veiligheid tegen nieuwe schadeclaims van nazi-slachtoffers. De recente beslissingen van een Amerikaanse rechtbank om nieuwe schadevergoedingen af te wijzen, biedt blijkbaar voldoende rechtszekerheid.

Uitbetaling van slachtoffers kan pas beginnen nadat het Duitse parlement een resolutie goedkeurt. Nu de bedrijfswereld haar fiat heeft gegeven, is de goedkeuring door het parlement nog slechts een formaliteit.