BRUSSEL - Het voorstel van VLD-voorzitter Karel De Gucht biedt geen structurele oplossing voor de problematiek van de zonevreemdheid, maar vormt een staaltje van ad hoc-beleidsvoering dat ingaat tegen de geest van het decreet en het streven naar een kwalitatief en duurzaam ruimtelijk beleid. Dat stelt de vzw Natuurreservaten in een mededeling.

De milieuorganisatie herhaalt haar pleidooi voor een sociaal aanvaardbare, maar tegelijk ook duurzame en ruimtelijk verantwoorde oplossing. De Gucht gaat hier lijnrecht tegenin, stelt Natuurreservaten vast. Zijn voorstel houdt immers in dat alle zonevreemde woningen van de jaren '70 ongeacht ligging of kwaliteit geregulariseerd worden, wat ingaat tegen de geest van het decreet dat streeft naar een ruimtelijk gedifferentieerde aanpak voor zonevreemde woningen.

Met zijn voorstel toont Karel De Gucht volgens Natuurreservaten aan dat hij niets geleerd heeft uit de fouten van het verregaande centralisme bij de opmaak van de gewestplannen.