BRUSSEL - In heel België mogen er geen dieren meer van de ene naar de andere boerderij worden vervoerd. Alleen het rechtstreekse transport van een landbouwbedrijf naar het slachthuis is toegelaten. Dat kondigde federaal landbouwminister Gabriëls vandaag in de Kamer aan. Het verbod gaat onmiddellijk in en geldt voor onbepaalde tijd. De maatregel komt er nadat in Nederland mond- en klauwzeer is vastgesteld.


Gabriëls zei dat er zeker na 13 maart geen dieren vanuit Nederland ingevoerd werden. Het kabinet gaat nu nog na of er tussen 7 maart (drie weken geleden) en 13 maart eventueel varkens, runderen en andere tweehoevigen zijn ingevoerd. Schapen en geiten werden hoe dan ook niet ingevoerd, omdat voor die dieren sinds eind februari in België een algemeen vervoersverbod was afgekondigd. Indien er toch vanuit bepaalde regio's in Nederland (rond Olst in Overrijsel waar MKZ is vastgesteld, Oene, Maren-Kessel, Herpen en Oosterwolde) recent varkens en runderen ingevoerd werden, zullen die vernietigd worden.

Vanuit het bedrijf in Olst, dat in vogelvlucht ongeveer 170 kilometer van de grens ligt, zijn dit jaar geen dieren vertrokken, noch zijn er aangevoerd, zo verzekeren de Nederlandse autoriteiten.

België verbiedt officieel, met onmiddellijke ingang, de invoer vanuit Nederland van levende dieren (ook pluimvee en duiven), dierlijke producten, mest, stro en hooi. Normaal gezien is het Belgisch importverbod overbodig, omdat Nederland al een totale stand-still heeft afgekondigd.

In de grensstreek met Nederland wordt een bufferzone ingesteld, om er zeker voor te zorgen dat er geen enkele invoer is vanuit Nederland.

De federale politie zal toezicht houden op het naleven van de voorzorgsmaatregelen, zo zei Gabriëls nog.