BRUSSEL -- Uit de beleidsverklaring van premier Guy Verhofstadt leidt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) tevreden af dat de paarsgroene regering het economisch herstel niet ,,verkwanselt''. Wel wil het Verbond nog meer details over enkele dossiers die deel uitmaken van het sociaal overleg. Negatief vindt het VBO dat de premier zwijgt over een aangekondigde lastenverlaging voor 2002.
De regering heeft met voorzichtige hypotheses voor de economische groei en een nieuw pact voor de schuldafbouw de oproep van het VBO gevolgd om het geld niet door deuren en vensters te gooien, vindt de organisatie.

De sociale partners moeten nu de loonkostenontwikkeling in de hand houden, ook bij het volgend interprofessioneel akkoord.

Het VBO herhaalt de noodzakelijkheid van een lastenverlaging voor 2002 met het oog op het herstellen van de concurrentiepositie en op het scheppen van jobs.

,,Dit onderdeel van het regeerakkoord van '99 moet worden uitgevoerd'', luidt het.

Op het volgend gesprek tussen de sociale partners en de premier moet er meer duidelijkheid komen over passages met betrekking op het afsluiten van het Interprofessioneel akkoord. Het VBO blijft hameren op een soepel kader voor de onderhandelingen.