BRUSSEL -- Artsen Zonder Grenzen (AZG) en Handicap International kanten zich tegen de regionalisering van ontwikkelingssamenwerking. Beide hulporganisaties hebben er vanmiddag op gewezen dat dit de belangen van de ontwikkelingslanden en volken in nood schaadt.
AZG vraagt de Belgische regering nadrukkelijk de internationale samenwerking te behouden als federale bevoegdheid. Regionalisering van de internationale samenwerking zal leiden tot een versnippering van bevoegdheden en de samenhang van het beleid en de acties uithollen, oordelen AZG en Handicap International.

De organisaties vrezen dat de regionalisering de stem van ,,een klein land als België'' en de Belgische NGO's op internationaal vlak nog zal verzwakken.

AZG en Handicap International beraden zich op dit moment ,,over de oprichting van een federatie van ngo's die de communautaire geschillen wensen te overschrijden''.