BRUSSEL - De Koning en de Koningin ontvingen, Stephen Franklin Brauer, ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika en zijn echtgenote vanmorgen in audientie. Brauer legde vanmorgen een verklaring af

,,Op dit ogenblik van verbijstering en diepe rouw over de verschrikkelijke tol aan mensenlevens in de Verenigde Staten wens ik mijn dank te betuigen aan Z.M. de Koning, de regering en het Belgische volk voor de talloze uitingen van medeleven en steun die wij hebben ontvangen. Dit is een echte troost voor ons'', aldus de ambassadeur.

,,In de komende dagen en weken zal blijken dat, naarmate wij deze zinloze daden en groot verlies trachten te verwerken, onze vriendschapsband en onze wederzijdse solidariteit een blijvende vertroosting zijn'', aldus de fax.

,,Ik wens Eerste Minister Verhofstadt en zijn regering te danken voor hun steun en edelmoedig aanbod om hulp te verlenen in New York en Washington. Een dergelijke zichtbare uiting van vriendschap is zeer betekenisvol op momenten als deze'', zo besluit het communiqué.