Mijnheer de minister,

Met deze brief wil ik mijn ongenoegen en verontwaardiging uiten over de manier waarop u gereageerd heeft op de hongerstaking van de Afghaanse vluchtelingen in de Heilig Kruiskerk. Uw uitlatingen dat een hongerstaking chantage is, zijn volgens mij beneden alle peil. Deze hongerstaking toont eerder de wanhoop van mensen die geen enkel ander middel meer hebben om voor hun rechten en welzijn op te komen.

De situatie in Afghanistan is verre van veilig. Dit blijkt onder andere uit de rapporten van Human Rights Watch en Amnesty International. Het is een illusie te verwachten dat binnen enkele maanden de situatie in Afghanistan zodanig verbeterd zal zijn dat de veiligheid van de Afghaanse vluchtelingen bij een terugkeer verzekerd kan worden.

De eis van de Afghaanse vluchtelingen naar onmiddellijke regularisatie is volgens mij verantwoord en menselijk. Bij deze vraag ik u dan ook om aan deze eis tegemoet te komen.

Er staan immers levens op het spel.

Dank voor uw aandacht

Hoogachtend,

...