BRUSSEL - Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael heeft via het internet tientallen kettingbrieven ontvangen met klachten over zijn reactie op de hongerstaking van de Afghaanse vluchtelingen in Elsene. In een reactie daarop stelt Dewael dat hij erbij blijft dat een hongerstaking in een democratische rechtsstaat onaanvaardbaar is.
,,Een hongerstaking is en blijft een chantagemiddel. Op deze wijze verlamt men de werking van onze samenleving'', stelt de minister in een reactie op de brieven. ,,Deze mensen kiezen zelf om een hongerstaking te houden. Zij zijn dan ook verantwoordelijk voor de gevolgen van hun daden'', zegt hij.

In de brieven, die met tientallen tegelijk naar het e-mailadres van Patrick Dewael werden gestuurd, staat dat de uitlatingen van de minister over het chanterende aspect van de hongerstaking beneden alle peil is. ,,Deze hongerstaking toont eerder de wanhoop van mensen die geen enkel ander middel meer hebben om voor hun rechten en welzijn op te komen'', luidde de boodschap.

De briefschrijvers noemen de eis van de Afghaanse vluchtelingen tot onmiddellijke regularisatie ,,verantwoord en menselijk''. Ze roepen de minister op aan die eis tegemoet te komen.

In zijn reactie belooft Dewael dat hij begin 2004 de humanitaire en veiligheidssituatie in Afghanistan zal bestuderen en daarover met zijn Europese collega's zal overleggen. ,,Op dat ogenblik neem ik opnieuw een beslissing inzake de verblijfsmogelijkheden van deze Afghanen'', aldus nog Dewael.