BRUSSEL -- Goedele Liekens krijgt dit jaar de Wablieftprijs, de prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon of organisatie die klare en duidelijke taal gebruikt.
Wablieft is een wekelijkse krant in eenvoudig Nederlands. De krant brengt een overzicht van de actualiteit in korte zinnen en zonder moeilijke woorden. De redactie van Wablieft wil met de prijs aandacht vragen voor eenvoudige informatie. De prijs is ook een aanmoediging voor iemand die zich inspant om klare taal te gebruiken die door iedereen kan begrepen worden.

De Wablieftprijs werd dit jaar voor de zesde keer uitgereikt. Eerder winnaars waren Greet Van Gool, Siegfried Bracke en Ben Crabbé, Jan Huys, Frank Deboosere en Steve Stevaert.

,,De redactie geeft de prijs dit jaar aan Goedele Liekens omdat zij door haar werk tal van onderwerpen uit de taboesfeer heeft gehaald. Dingen waar slechts over gefluisterd mocht worden, of waar liefst helemaal over gezwegen werd, gooide zij op tafel. Door zonder schaamte over moeilijke onderwerpen te praten, reikte zij ook een woordenschat aan waardoor er vlotter over van gedachten gewisseld kan worden'', zo motiveert Wablieft zijn keuze.

,,In haar verkiezingsprogramma Kies Recht praatte zij met gewone mensen over politiek, niet over wie welk postje krijgt, maar over concrete dingen zoals 'hou ik nog genoeg over van mijn pensioen' of 'waarom is er geen goede job voor mij'. Politici droegen oplossingen aan en de 'wijzen' velden er hun oordeel over. Het programma werd gewaardeerd door vele kijkers die bij meer gespecialiseerde politieke programma's wegzappen'', aldus Wablieft.