STRAATSBURG - Het Europees parlement wil dat er een Europese diplomatenschool wordt opgericht die EU-ambtenaren zowel technische scholing in communautair beleid biedt, als hen ook opleidt in diplomatie en internationale betrekkingen.

In een vandaag met grote meerderheid goedgekeurde resolutie wordt ook gepleit voor een grotere coördinatie tussen de delegaties van de Europese Commissie in het buitenland en de buitenlandse diensten van de lidstaten.

In afwachting dat er vooruitgang wordt geboekt naar een Europees buitenlands beleid, kan gedacht worden aan het samenvoegen van nationale ambassades van landen die dat willen met de delegaties van de Commissie.

De nagestreefde ,,gemeenschappelijke communautaire diplomatieke dienst'' dient de Europese Unie te vertegenwoordigen in de VN, het IMF, de OVSE, de Raad van Europa en andere internationale en regionale organisaties, aldus nog de goedgekeurde tekst.