BRUSSEL - De Vlaamse regering is bereid extra inspanningen te leveren ten voordele van de federale begroting. Dat heeft Vlaams minister-president Bart Somers zondag verklaard na de ontmoeting tussen formateur Guy Verhofstadt en de deelregeringen. Somers wil wel dat de Franstaligen hetzelfde doen en stelde er een aantal eisen tegenover. Tegen midden september moet over zes dossiers meer duidelijkheid bestaan.
Voor de start van de gesprekken tussen de federale onderhandelaars had formateur Verhofstadt zondagmiddag een ontmoeting met de regeringsleiders van de deelstaten. Het onderhoud heeft niet enkel te maken met de communautaire dossiers die in de ambtswoning van de eerste minister op tafel liggen, maar ook met het financieel kader 2004-2007 dat moet worden vastgelegd. De toekomstige premier wil namelijk dat de deelregeringen in het kader van het stabiliteitspact een extra inspanning leveren om het federale tekort terug te dringen. In totaal zou het voor 2004 om 370 miljoen euro gaan.

Concrete antwoorden werden op de vergadering echter nog niet gegeven. Vlaams minister-president Bart Somers verklaarde na afloop wel dat zijn ploeg bereid is een deel van de 370 miljoen op zich te nemen, maar enkel indien de Franstaligen ook een gelijkaardige duit in het zakje doen. Waals minister-president Jean-Claude Van Cauwenberghe noch minister-president van de Franse gemeenschap Hervé Hasquin noch Brussels minister-president Daniel Ducarme engageerden zich al in die zin. Zij willen eerst weten hoe het hele plaatje er na het federaal regeerakkoord gaat uitzien. "Welke federale maatregelen genereren voor de deelstaten extra inkomsten en welke extra kosten komen erbij? Dat willen we eerst weten", zei Van Cauwenberghe na de vergadering.

De verschillende overheden raakten het wel eens over een werkmethode om tegen midden september - voordat alle regeringen hun begroting uitwerken - een en ander uit te klaren. In totaal zes dossiers zullen worden bestudeerd. Naast de budgettaire inspanningen gaat het onder meer om de uitvoering van het Kyoto-protocol, het vastleggen van homogene bevoegdheidspakketten, investeringen in de NMBS en compensaties voor de gemeenten voor de liberalisering van de elektriciteitssector.

Ondertussen zitten de federale onderhandelaars in de Lambermont sinds 15.00 uur opnieuw rond de tafel. Of ze vandaag/zondag de discussie al gaan afronden, is nog niet duidelijk. Met onder meer het dossier van de nachtvluchten en enkele communautaire punten op de agenda is het mogelijk dat ook maandag nog voort wordt onderhandeld.