ANTWERPEN -- Ongeveer driehonderd bedienden bij de vestiging van Umicore in Hoboken zijn in staking. Ze protesteren tegen de aankondiging van de directie om zes bedienden van de informaticadienst te ontslaan, omdat hun competenties niet langer nodig zijn binnen het bedrijf. De directie heeft voorgesteld om de getroffenen bij andere bedrijven tewerk te stellen, maar de vakbonden wijzen dat voorstel af.
De directie deelde op 30 april mee dat bij de informaticadienst zes bedienden en drie kaderleden moesten verdwijnen. Volgens de directie waren de betrokken werknemers gespecialiseerd in informaticadomeinen die niet langer van toepassing zijn in het bedrijf. De directie stelde voor om de bedienden aan werk te helpen bij bedrijven die hun competenties wel kunnen gebruiken.

De vakbonden vinden echter dat het bedrijf zelf moet zorgen voor bijscholing en opleiding van haar werknemers en vinden de ontslagen van de bedienden onrechtvaardig. Daarom zijn volgens de bonden driehonderd bedienden van de vestiging in Hoboken in staking gegaan. Volgens de directie heeft de actie geen gevolgen voor de productie.