ZELE - Het personeel van textielbedrijf Goeters in Zele heeft het sociaal plan goedgekeurd. Het gemeenschappelijk vakbondsfront heeft het aantal afdankingen kunnen beperken tot negen mensen. Dat is het gevolg van een herstructureringsplan waarbij de directie een dertigtal personeelsleden wou laten afvloeien.
Het aantal naakte ontslagen is beperkt gebleven doordat er negen mensen overgeplaatst worden binnen de onderneming zelf. De vakbonden vroegen brugpensioen vanaf 52 jaar voor 15 arbeidsters maar dit werd door de directie niet aanvaard.

Bij de negen afvloeiingen zijn er twee vervangingscontracten en één contract van bepaalde duur die beëindigd worden.

Bij Goeters blijven er na de herstructurering nog 25 bedienden en 87 arbeiders aan de slag. Als sociale begeleiding is een sluitingspremie voorzien van 2500 euro per dienstjaar en een opleidingsvergoeding.