LEUVEN/GENT - De protesttekst tegen het KUL-eredoctoraat aan prins Filip, midden december opgesteld door leden van het departement politieke wetenschappen, is uiteindelijk ondertekend door een 250-tal wetenschappers van de Leuvense universiteit. Het eredoctoraat zelf wordt maandag uitgereikt.
Kroonprins Filip krijgt van de KUL een eredoctoraat als een eerbetoon aan het koninklijk instituut en ter ondersteuning van een aantal waarden die de prins belichaamt zoals zijn actieve inzet voor de bevordering van de wereldvrede, het groot belang dat hij hecht aan samenwerking tussen de gemeenschappen in ons land, aan de rol van het gezin en aan nationale en internationale solidariteit. Ook Carla Del Ponte, openbaar aanklager van het Den Haag Tribunaal, BP-topman Lord Brown of Madingley en EU-onderwijsambtenaar Domenico Lenarduzzi krijgen een eredoctoraat.

Volgens de protesterende onderzoekers krijgt de prins dit eredoctoraat niet omwille van zijn persoonlijke verdienste maar ,,omdat hij toevallig erfopvolger is van de kroon''. Zo voelen de politologen onderzoeksmatig actief op vlak van wereldvrede en vredesonderzoek ,,onbehagen omdat ze de kroonprins hierin nog niet als een volwaardige partner herkennen, al was het maar omdat hij nog te weinig kans heeft gehad deze waarden en verdiensten in de praktijk op een overtuigende manier te kunnen realiseren''.

Verwijzend naar het feit dat de monarchie als staatsvorm en de politieke rol van het Belgische koningshuis in toenemende mate ter discussie staan, betreuren ze dat de Leuvense universiteit met de toewijzing van het eredoctoraat in dit debat een politieke en ideologische keuze maakt. ,,Voor deze keuze kan nochtans geen grondslag gevonden worden in de beginselverklaring van de universiteit. We betwijfelen of er voor deze keuze voldoende draagvlak bestaat in de universitaire gemeenschap'', aldus de onderzoekers die in het monarchiedebat overigens zelf geen standpunt willen innemen.

,,De ondertekenaars van de brief zullen in de marge van de uitreiking van het eredoctoraat als groep geen protest laten horen. Voor ons was de bekendmaking van deze kritiek op zich voldoende als protest. Er is ook nooit binnen de universiteit actief gemobiliseerd om handtekeningen te ronselen voor deze protestbrief. Voor de rest laten we het op 4 februari aan eenieders individueel geweten over. Zelf zal ik mij tijdens de uitreikingsplechtigheid niet laten zien'', aldus professor Kathlijn Malfliet van het departement politieke wetenschappen.


N-VA deelt 50 eredoctoraten uit
De Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) heeft uit protest tegen het eredoctoraat van prins Filip 50 eredoctoraten uitgedeeld op de Gentse Korenmarkt. Aan voorbijgangers werd gevraagd of ze voor de wereldvrede waren, of ze veel belang hechten aan de rol van het gezin, of ze even goed Frans spreken als het koningshuis Nederlands en of ze graag een eredoctoraat kregen zonder enige inspanning.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in