BRUSSEL - Groen! vindt dat het bestrijden van de fiscale fraude prioriteit nummer één zou moeten zijn. ,,Het is verontrustend dat daar absoluut geen werk van wordt gemaakt'', reageerden de Vlaamse groenen zondag op de uitbreiding van de fiscale amnestie. Die is zaterdag meerderheid tegen oppositie goedgekeurd in de kamercommissie Financiën.

,,Met de regeling van de fiscale amnestie geeft de federale regering geen enkele blijk van een visie op lange termijn. Het gaat hier over het eenmalig terughalen van geld zonder er een plan naast te leggen om de fiscale fraude aan te pakken'', aldus partijvoorzitter Vera Dua in een mededeling.

Volgens Groen! is de omvang van de fiscale fraude enorm en blijft ze toenemen: van 14,5 miljard euro in 1975 tot 17,5 miljard euro in 1999 of 18 tot 21 procent van de totale fiscale inkomsten. ,,België is hierin de Europese koploper'', stelt de partij.

Groen! is tegen fiscale amnestie. ,,In plaats van lage boetes zou het eerlijker zijn dat de fraudeurs hun ontdoken belastingen volledig betalen met een boete er bovenop''. De partij wil verder dat de inningsachterstanden worden weggewerkt. Het gaat hierbij volgens Groen! om 1,4 miljard euro directe belastingen die onmiddellijk te innen zijn zonder boetes en 2,6 miljard euro te innen BTW.