BRUSSEL -- Minister van Mobiliteit Bert Anciaux (Spirit) wil tot een betere spreiding van de geluidshinder op en rond Zaventem komen door alle start- en landingsbanen te laten gebruiken. Begin volgend jaar worden de dag- en nachtroutes aangepast.
Dat kondigde Anciaux aan bij de voorstelling van zijn langverwacht spreidingsplan voor zowel nacht- als dagvluchten. Anciaux sprak van een billijke spreiding, maar benadrukte dat het plan rekening moest houden met veiligheidsvoorschriften, technische beperkingen en beperkingen inzake capaciteit.

Het plan werd opgesteld door de werkgroep Brunorr, samengesteld uit experten van Biac, Belgocontrol en het directoraat-generaal luchtvaart. Voor het baangebruik werd een beroep gedaan op een wiskundig model waarbij onder meer rekening gehouden werd met verschillen in dag, avond en nacht.

Alle start- en landingsbanen op Zaventem zullen gebruikt worden. Dat moet volgens het plan leiden tot een afname van de hinder met 8 procent van de zones rond de luchthaven die momenteel het meest belast worden: Diegem/Haren en Erps-Kwerps. Het gaat om de fel geplaagde Noordrand rond Brussel.

Nachtvluchten

Wat de nachtvluchten betreft, wordt het huidig scenario voor vier van de zeven nachten behouden. 's Maandags en 's vrijdags wordt voor drie uur een andere baan gebruikt dan na drie uur. Op zaterdag wil Anciaux een geluidsarme nacht.

Er komt geen plafonnering van het aantal nachtvluchten, maar Anciaux wil om de geluidshinder tijdens de nacht te beperken wel het toegestane geluidsquotum laten dalen tot 40.000 QC (een quotum dat volgens internationale standaarden wordt berekend). Momenteel is 80.000 QC toegelaten.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in