GAZA-STAD - De Palestijnse leider Yasser Arafat heeft vijf jaar na de parlementaire goedkeuring de zogeheten basiswet goedgekeurd, de 'grondwet' die de rolverdeling tussen president en parlement formeel regelt. Arafat had de wet eigenlijk twee weken na de aanvaarding door het parlement in oktober 1997 moeten goedkeuren.

De plotse ondertekening gebeurt in een periode dat Arafat sterk onder druk staat de Palestijnse Autoriteit te hervormen. Arafat kondigde dinsdag al aan spoedig een nieuwe regering te benoemen.

Palestijnse parlementsleden hebben eerder voorgesteld het aantal ministersposten terug te brengen van 34 naar negentien. Van de huidige twaalf veiligheidsdiensten zouden er nog maar vier moeten overblijven.