ANTWERPEN - Bart De Geest, advocaat van Alex Vercauteren, haald vanmiddag de zeven elementen over de opdrachtgever onderuit die Carl De Schutter en Albert Barrez onafhankelijk van elkaar over de man hadden opgegeven. ,,En dat is het drijfzand waarop het openbaar ministerie mijn cliënt levenslang wil geven!'' sneerde de advocaat.

Volgens De Geest heeft Carl De Schutter pas over twee van die elementen gesproken jaren na zijn aanhouding, op 16 december 1999. Die twee elementen waren dat de opdrachtgever had gezegd dat hij de avond na de feiten al huiszoeking gehad had en het feit dat hij Van Noppen niet kende want hij zei ,,Ha, is 'm dat?'' toen hij Van Noppens foto zag. ,,Dat deed hij zo laat in het onderzoek omdat hij toen eindelijk zijn dossier had kunnen bestuderen, drie maand lang. Daarin zag hij wat Barrez verteld had'', legde De Geest uit.

Bovendien, merkt de pleiter op, had Barrez die elementen tijdens zijn eerste verhoren opgesomd omdat hij ze van De Schutter had gehoord, kort na de feiten. De Schutter zei toen ook ,,ge moet hem kennen'', tegen Barrez, om van zijn gezaag af te zijn. Maar dat element heeft het openbaar ministerie terzijde geschoven. Het paste ook niet in de bewijslast tegen Vercauteren.

Ook wanneer Theo Goossens, na verklaringen van De Schutter, 71 dagen lang aangehouden werd, namen de speurders het niet zo nauw met die zeven belastende elementen. ,,Goossens kende Van Noppen wél en hij had géén huiszoeking gehad. Toch zat hij in den bak'', zei De Geest.

De Geest begreep ook niet wat de zenuwachtigheid van Vercauteren bewees toen die eindelijk met De Schutter werd geconfronteerd in februari 2000. ,,Mocht hij rustig gebleven zijn, zou men gezegd hebben: zie eens de koele moordenaar, hij geeft zelfs dan geen krimp!'' zei De Geest. ,,Een farce is die confrontatie!''

De Geest spande zich tweeënhalf uur in om de geloofwaardigheid van De Schutter met de grond gelijk te maken, wiens verklaringen de belangrijkste brok van de bewijslast tegen Vercauteren uitmaken. Hij sprak over een ,,objectief monsterverbond tussen de procureur-generaal en Carl De Schutter. Ik heb niet veel kwade woorden van het openbaar ministerie over De Schutter gehoord.''

Toen meester De Geest zich in zijn vurig pleidooi even omdraaide, keek hij recht in de ogen van Carl De Schutter, die wat zat te grijnzen. De Geest was even van streek. Veerle Vercauteren, dochter van de beschuldigde, aanhoorde het pleidooi in de zaal, op de bank achter Flor Van Noppen, de broer van het slachtoffer.

Hierna begon meester Walter Van Steenbrugge aan zijn pleidooi voor Alex Vercauteren. Hij zei zo'n twee uur te zullen pleiten.