BRUSSEL -- De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten in Brussel hebben werk van vier belangrijke kunstenaars aangekocht. Daaronder een reeks van Marcel Duchamp en een stuk van Marcel Broodthaers. Over de kostprijs verkoos directrice Eliane de Wilde discreet te blijven. De werken werden allemaal dit voorjaar verworven, tijdens twee veilingen en bij een kunsthandelaar.
De werken van Marcel Duchamp spreken allicht het meest tot de verbeelding. Het gaat om een volledige reeks van zes Rotoreliëfs uit 1935. Met de reeks sloot hij een langdurig experiment af, waarin hij de vierde dimensie wou benutten in de plastische kunst. Met de Rotoreliëfs deed hij dat door op zes schijfjes een spiraalvorm aan te brengen. Op platenspeler gedraaid tegen 33 toeren gaf dat de illusie van een reliëf.

Duchamp wou zijn creatie aan een groot publiek kenbaar maken en bracht de reeks uit in een oplage van 500. Het gros daarvan ging verloren tijdens de oorlog. Het exemplaar dat het museum kocht komt uit de eerste oplage.

Het publiek toonde zich indertijd niet erg geïnteresseerd, maar Duchamp gaf geen krimp: ,,Fout ingeschat voor de volle honderd procent, maar nu is het tenminste duidelijk''.

Het werk van Marcel Broodthaers is Musée/Museum, een litho op papier. Het werk uit 1972 behandelt het centrale thema van de artiest, de reflectie over kunstwerk en kunstwereld. Het toont het grondplan van het fictief museum dat Broodthaers bij zich thuis had ingericht, met twee postkaarten met reproducties van Ingres in verwerkt.

Het werk Verloren ruimte van de Mechelaar Guy Mees dateert uit 1990.

Tot slot zijn er nog twee pasteltekeningen van de Brusselse kunstenaar Henry de Groux (1867-1930). Daarmee breidt het museum zijn collectie van De Groux -- twee schilderijen en vijf tekeningen -- verder uit.