BRUSSEL - Als blijkt dat de Arabisch Europese Liga (AEL) moet verboden worden, dan zal dat gebeuren maar dan wel op basis van wat het parket beslist en binnen het wettelijke kader van onze rechtsstaat. Dat antwoordde premier Guy Verhofstadt in de Kamer op vragen over de recente gebeurtenissen in Antwerpen. Verhofstadt herinnerde eraan dat het onderzoek naar de AEL verschillende terreinen bestrijkt. De premier vraagt politie en parket zo snel mogelijk tot actie over te gaan eens ze alle gegevens hebben. ,,Ze hebben alle steun om de toestand die door de AEL is geschapen zo snel mogelijk te beëindigen", aldus de premier.
Volgens Verhofstadt zijn de acties van de AEL niet ingegeven door politieke of humane motieven, maar wil de organisatie greep krijgen op een aantal wijken in Antwerpen zodat de criminele activiteiten er kunnen doorgaan. De premier noemde wat zich de voorbije weken heeft voorgedaan ontoelaatbaar. Men verschuilt zich achter de migrantenproblematiek om een aantal wijken te terroriseren, aldus Verhofstadt.

De premier wees erop dat de AEL niet spreekt namens de hele moslimgemeenschap in ons land. ,,De beweging spreekt niet namens degenen die zich al geïntegreerd hebben of de migranten die zich houden aan de rechtsstaat", aldus Verhofstadt.

De premier bracht zijn leedwezen over aan de familie van de 27-jarige Marokkaan die in Antwerpen werd doodgeschoten. Hij bracht hulde aan de moedige aanpak van de broer van het slachtoffer, die heeft opgeroepen tot kalmte


Duquesne bereid tot aanpassing wettelijk arsenaal

Minister van Binnenlandse Zaken Antoine Duquesne zette zich in de Kamer ook af tegen de AEL, die hij een provocerende houding verweet en die volgens hem in de rand van het wettelijke opereert.

Als het Antwerps parket vaststelt dat het wettelijk arsenaal om op te treden tegen de AEL niet volstaat, zal Duquesne zelf een initiatief nemen of initiatieven steunen om het arsenaal aan te passen, aldus de minister. De minister gaf nog mee dat de Antwerpse politie woensdag vijf gerechtelijke en 180 administratieve aanhoudingen heeft verricht.