BRUSSEL - Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Paul Van Grembergen (Spirit) heeft de beslissing vernietigd van de gemeente Kraainem om de oproepingsbrieven voor de voorbije parlementsverkiezingen volgens de taalaanhorigheid van de inwoners te versturen, en niet allemaal in het Nederlands.
Van Grembergen wijst erop dat de beslissing van Kraainem onder meer in strijd was met de omzendbrief-Peeters uit '97, die bepaalt dat de diensten in een faciliteitengemeente het Nederlands moeten gebruiken in hun contacten met de inwoners en pas het Frans gebruiken als de inwoners daar zelf om vragen.

De oproepingsbrieven hadden volgens de minister dus in het Nederlands verstuurd moeten worden, waarna Franstaligen op verzoek een exemplaar in hun taal konden aanvragen.