BRUSSEL -- Sabine de Bethune, de voorzitter van de CD&V-senaatsfractie, vindt dat de oorzaak van het ontslag van Johan Leman als directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding te zoeken is in het beleid van de vorige regering.

Vooral de aanstelling door die regering van vier coördinatoren in het Centrum naast de directeur en de adjunct-directeur, ,,louter op basis van politieke evenwichten'', zorgde er volgens de Bethune voor dat Leman ,,gekortwiekt'' werd. Hij werd daardoor een directeur met beperkte bevoegdheden.

,,De politisering heeft zijn intrede gedaan in het Centrum en de slagkracht ervan werd uitgehold'', zegt de Bethune. ,,De uitholling van de bevoegdheden van Johan Leman kadert in een operatie om ambtenaren, die niet volledig in het kraam van de regering passen, te ondermijnen en op termijn uit te schakelen'', aldus nog de CD&V-fractieleider.

CD&V vindt dat de top van het Centrum opnieuw moet worden ,,hervormd'' en dat er radicaal komaf moet gemaakt worden met politieke benoemingen in overheidsinstellingen.