LUIK -- De verdediging van Richard Taxquet, een van de hoofdverdachten in het moordcomplot dat het leven heeft gekost aan minister van staat Andre Cools, heeft voor de Luikse raadkamer met een beschuldigende vinger gewezen naar gewezen PS-voorzitter Guy Spitaels. De raadkamer moet zich uitspreken over de verwijzing van het dossier naar de KIB, volgende etappe op de weg naar het hof van assisen.

Na afloop van de zitting bevestigde meester Henri-Michel Hoven, raadsman van Taxquet, dat achter de hele zaak Spitaels moet worden gezocht. ,,Het dossier is vrij duidelijk'', zo voegde de advocaat er aan toe zonder in details te treden.

Taxquets' tweede advocaat, meester Julien Pierre, hield zich meer op de vlakte en wees er op dat ,,sommige zaken in het dossier nog niet al hun geheimen hebben prijsgegeven''. ,,Een aantal verwijzingen naar Guy Spitaels zijn volgens ons nog onvoldoende onderzocht''. ,,Het gaat hier niet om verklaringen afgelegd door de anonieme getuige'', zo stelde Pierre.

De advocaten vroegen maandag de buitenvervolgingstelling van hun cliënt. Zij gaan er van uit dat alle beschuldigingen aan het adres van de gewezen politieman en privé-secretaris van oud-minister Van der Biest loos gebleken zijn.

In ondergeschikte orde vroegen zij dat de raadkamer alsnog een aanvullend onderzoek zou gelasten naar een co-gedetineerde van Van der Biest in de gevangenis van Lantin. De man zou hebben verklaard dat hij een audio-cassette bezit met daarop bekentenissen van de gewezen minister. Deze getuige zit momenteel in een Vlaamse gevangenis. Hij zou bereid zijn de cassette ter beschikking te stellen van het gerecht, op voorwaarde dat hij maar terugkeren naar een gevangenis in het Franstalige landsgedeelte.

De advocaten van Pino Di Mauro, de meester Rigot en Maxcart, sloten zich aan bij het requisitoir van eerste substituut Rasir die vorige week heeft aangedrongen dat het dossier terug in onderzoek wordt genomen. Zij zullen slechts over de grond van de zaak pleiten als hun cliënt naar assisen wordt verwezen.

De debatten worden voortgezet op 8 oktober. Dan wordt het woord verleend aan meester Jean-Luc Desy, de raadsman van Alain Van der Biest.