BRUSSEL - Minister van Financiën Didier Reynders pleit op Europees niveau voor een verlenging van het BTW-tarief van 6 procent voor renovatie van woningen. De minister pleit ook voor een uitbreiding van de maatregel tot schoolgebouwen en de gebouwen van de verschillende overheden. Momenteel is de maatregel enkel voor de privésector van toepassing.
Reynders reageert daarmee in naam van de federale regering op de Vlaamse KMO-bouwfederatie Nacebo, die vreest dat het stopzetten van het verlaagd BTW-tarief van 6 procent voor werken aan woningen het verlies van 7.000 jobs in de bouwsector zou betekenen.

De minister herinnert eraan dat het BTW-tarief van 6 procent voor woningen van meer dan 5 jaar momenteel nog altijd geldt. Dat tarief werd in de periode 1999-2003 verlaagd tot 6 procent. Begin dit jaar werd het voor een jaar verlengd. Tegen het einde van het jaar moet de Europese raad zich uitspreken over een nieuwe verlenging van de maatregel, aldus Reynders.

Hij zei momenteel in de schoot van de Europese ministerraad te ijveren voor die verlenging én voor een uitbreiding van de maatregel tot overheidsgebouwen, waaronder schoolgebouwen. De minister onderstreepte ook dat België dat standpunt heeft verdedigd bij de Europese Unie omdat de bouwsector een sector is met een hoge intensiteit aan mankracht.

Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Ludo Sannen liet weten dat hij het BTW-tarief van 6 procent wil behouden en de zaak ter sprake brengen op de Ondernemerschapsconferentie van de Vlaamse regering. Sannen zou het ongehoord vinden mocht de federale overheid met één pennetrek 7.000 jobs in de bouw tenietdoen, terwijl Vlaanderen naar mogelijkheden zoekt om jobs te creëren. ,,Vlaanderen mag niet geslachtofferd worden'', aldus Sannen.