DEN HAAG/OUDEMOLEN - Schrijver Gerrit Krol is een deel van zijn PC Hooftprijs kwijtgeraakt. Vrijdag mocht de schrijver uit Oudemolen in het Letterkundig Museum in Den Haag een beeld, oorkonde en een geldprijs van 2.287.500 frank in ontvangst nemen. Bij thuiskomst bleek de man het plastic tasje, waarin de oorkonde zat, kwijt te zijn.

Volgens A. Meinderts, adjunct-directeur van het Letterkundig Museum, is het niet uitgesloten dat de oorkonde is gestolen. ,,Maar we achten de kans klein. Diegene die zoiets doet, kan het niet verkopen. Hooguit ophangen in een kamertje en er vol ontroering naar kijken, meer is er niet mogelijk. We kammen het hotel en restaurant waar Krol geweest is uit en hebben inmiddels ook navraag gedaan bij het taxibedrijf, dat de heer en mevrouw Krol heeft vervoerd. Mogelijk komt het tasje nog boven water'', aldus Meinderts.

De oorkonde is geschreven door de kalligraaf Gerrit Noordzij. ,,Niet de eerste de beste. Daar wordt voor betaald. Maar dat neemt niet weg dat, als de oorkonde niet boven tafel komt, we overleggen met Krol voor eventueel een nieuw exemplaar. Dat doen wij om de pijn te verzachten, want zoiets is best sneu'', vindt Meinderts.