GENT/ZELZATE - De braakliggende terreinen van de scheikundige fabriek Rhodia zijn vanmiddag rond 15.00 uur door zelfontbranding in de fik gezet. Waar de brandweerkorpsen van Gent en Zelzate sinds vorige week verwoede pogingen hebben ondernomen om de terreinen in brand te steken, is de natuur er dinsdagmiddag wel in gelukt.

Vijfentwintig brandweerlieden van het Gentse en Zelzaatse korps zijn hals over kop naar Rhodia gevlogen om het vuur in goede banen te leiden. Het verbranden van de braakliggende terreinen van Rhodia kadert in de strijd tegen de miljoenpoten.

,,Eigenlijk komt het nog goed uit'', houdt brandweercommandant Sleeuwaert van Zelzate zich sterk. ,,Eigenlijk waren we van plan om woensdag nieuwe pogingen te ondernemen om de 15 ha grond uit te branden, iets wat ons sinds vorige week niet is gelukt omdat de grond veel te vochtig was''.

Uiteindelijk heeft de natuur het heft zelf in handen genomen.

De brandweer laat het vuur nog tot 18.00 á 19.00 uur branden. Tegen dan zal zowat tweederden van het terrein afgebrand zijn, voornamelijk op het grondgebied Gent en Evergem. Het resterende stuk, tegen de brug in Zelzate over kanaal Gent-Terneuzen, wordt woensdag onder handen genomen.