BRUSSEL - Het Vlaams Blok is bereid in het Vlaams Parlement een wisselmeerderheid te leveren voor het voorstel van VLD-voorzitter Karel De Gucht over de zonevreemde woningen. Het Blok is het op enkele details na eens met zijn voorstel, aldus fractieleider Filip Dewinter.

Volgens hem hengelt De Gucht openlijk naar steun van het Vlaams Blok. De VLD-voorzitter kan een wisselmeerderheid immers enkel vinden dankzij steun van de CVP én het Vlaams Blok, aldus Dewinter.

Hij zegt tevreden te zijn dat De Gucht zich in het dossier van de ruimtelijke ordening niet langer ,,laat chanteren door groen-links''. Het beleid terzake werd de voorbije jaren in de Vlaamse regering gedicteerd door SP en Agalev, wat ervoor gezorgd heeft dat de VLD inzake ruimtelijke ordening zowat al zijn verkiezingsbeloften heeft moeten inslikken, aldus het Vlaams Blok.

Het Blok is niet alleen voorstander van een regularisatie van zonevreemde woningen (op voorwaarde dat ze met een regelmatige vergunning werden gebouwd), maar ook van een afschaffing van het huidige systeem van de planbatenheffing en de invoering van een verjaringstermijn van vijf jaar voor bouwmisdrijven, aldus Dewinter.