BRUSSEL - De fracties van SP, Agalev en VU-ID vinden een globale regeling van de zonevreemde woningen voor heel Vlaanderen niet aanvaardbaar. Dat zeggen ze in een gemeenschappelijke reactie op het voorstel-De Gucht. Ze willen niet dat speculatie wordt beloond of dat onverantwoorde situaties voor eeuwig gebetonneerd worden.

Volgens Bruno Tobback (SP), Isabel Vertriest (Agalev) en Herman Lauwers (VU-ID) biedt de huidige regeling mét de aanpassingen waarover reeds een akkoord werd bereikt een zeer grote mate van rechtszekerheid aan alle eigenaars van zonevreemde woningen aan wie zelf geen fout kan worden verweten.

Toch willen ze praten over voorstellen die daaraan nog verbetering kunnen brengen, maar zonder dat speculatie wordt beloond of dat maatschappelijk onverdedigbare gevallen worden bevoordeeld. Tobback, Vertriest en Lauwers hebben echter de indruk dat een aantal van de voorgestelde wijzigingen precies dat laatste op het oog hebben. Dat moet eerder als demagogie dan als goed beleid omschreven worden, aldus de drie meerderheidsfracties.

SP, Agalev en VU-ID vinden een globale Vlaamse regeling onaanvaardbaar. Dat maakt het immers onmogelijk toestanden zoals onbewoonde verkrotte woningen, bouwwerken in kwetsbare gebieden en andere uitzonderlijke gevallen er buiten te houden, wat voor nieuwe problemen zal zorgen.

Bovendien dreigen hierdoor ook een reeks duidelijke gevallen van speculatie bevoordeeld en zelfs gestimuleerd te worden. De drie fracties geven de verbouwing van vervallen en verlaten landbouwerswoningen tot heuse villa's als voorbeeld.

Om de speculatie af te remmen, willen SP, Agalev en VU-ID het onderscheid behouden tussen eigenaars die pas na '99 hun zonevreemde woning hebben gekocht en degenen die reeds eerder eigenaar waren. De drie meerderheidsfracties willen ook het systeem van de planbaten behouden, wat de VLD eveneens wil afschaffen.

Tobback, Vertriest en Lauwers wijzen erop dat het reeds uitgewerkte voorstel van de meerderheidspartijen erop neerkomt dat woningen die na 2006 zonevreemd blijven niet hoeven te verdwijnen. Ze kunnen voor 100 pct in goede staat worden onderhouden, gemoderniseerd en aangepast, maar niet boven een volume van 700 m3. ,,Eigenaars van zonevreemde woningen hebben vandaag al volledige rechtszekerheid over hun eigendom'', aldus SP, Agalev en VU-ID.