GENEVE - Voor de zesde keer in dertig jaar stemmen de Zwitsers zondag over een beperking van het aantal buitenlanders in hun land. Volgens het voorstel dat bij het referendum aan de orde is, mogen vreemdelingen niet meer dan 18 procent van de bevolking uitmaken. Nu is 19,3 procent van de inwoners buitenlander.

Een parlementslid van de conservatieve Radicaal-Democratische Partij, Philipp Müller, heeft het initiatief genomen. Hij houdt de buitenlanders verantwoordelijk voor de toegenomen criminaliteit in Zwitserland. Zijn voorstel lijkt weinig kans te maken. Nog geen derde van de ondervraagden zei bij een peiling Müllers voorstel te steunen. Ook de radicaal-democraten, die al meer dan veertig jaar in de regering zitten, zijn tegen het voostel.

De regering heeft de immigratiewetten verhard. Het is moeilijker om zich te laten naturaliseren tot Zwitser. Daardoor zijn er gemiddeld meer buitenlanders dan in andere landen.