BRUSSEL - Het e-security platform van het Belgisch Instituut voor Telecommunicatie (BIPT) waarschuwt voor een nieuw computervirus dat zich verspreidt via e-mail. Het virus heet Mawanella en wordt geklasseerd onder categorie 4 op een schaal van 1 tot 5. Van die categorie zijn er op dit moment een tiental bekend.

Het virus komt binnen als een attachment bij een e-mail met als onderwerp ,,Mawanella''. De boodschap van de e-mail luidt ,,Mawanella is one of the Sri Lanka's Muslim Villages''. Bij de e-mail is een bestand gevoegd met de naam Mawanella.vbs. Als dat bestand geopend wordt, stuurt het virus zichzelf automatisch door naar elke contactpersoon in het Microsoft Outlook adresboek. Mensen die Outlook niet gebruiken, krijgen een boodschap met de tekst ,,Please Forward this to everyone''.

Als de e-mail geopend wordt, toont het virus vervolgens een venster waarop je een brandend huis ziet met de tekst: ,,Mawanella is one of the Sri Lanka's Muslim Village. This brutal incident happened here 2 Muslim Mosques and 100 Shops are burnt. I hat this incident. What about you? I can destroy your computer. I didn't do that because I am a peace-loving citizen''.