BERLIJN/WASHINGTON - Een nieuwe vergadering van de VN-Veiligheidsraad op ministerieel niveau is niet nodig en niet nuttig. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell zondag gezegd. Frankrijk, Rusland en Duitsland hadden zaterdagavond een gemeenschappelijke oproep gelanceerd om dinsdag een dergelijke vergadering samen te roepen, met als doel een ontwapeningskalender voor Irak vast te leggen.
,,In dit stadium zie ik niet welk belang een nieuwe vergadering zou hebben terwijl de verdeeldheid in de Veiligheidsraad zo diep is", stelde Powell op de televisiezender Fox News. Volgens hem is een oorlog tegen Irak nog te vermijden als Saddam Hoessein en zijn dichtste medewerkers vrijwillig afstand doen van de macht.

De Amerikaanse vice-president Dick Cheney verwierp een voorstel van de Franse president Jacques Chirac om de VN-wapeninspecteurs in Irak een limiet van dertig dagen te geven om hun werkzaamheden af te ronden. ,,Dertig dagen of zestig dagen zullen niets veranderen", aldus Cheney op NBC. Volgens hem is ,,het einde van de diplomatieke inspanningen nabij".

Parijs, Moskou en Berlijn hadden zaterdag gepleit voor een vergadering van de vijftien leden van de Veiligheidsraad onmiddellijk nadat de VN-wapeninspecteurs hun werkprogramma hebben ingediend. Dat werkprogramma wordt maandag verwacht.

Zondagavond heeft op de Azoren een Amerikaans-Brits-Spaans topoverleg over Irak plaats. Waarnemers zien het treffen als een laatste kans om via diplomatieke weg oorlog te vermijden. De kans daarop is echter zeer klein.