MECHELEN - Kardinaal Godfried Danneels veroordeelt in scherpe bewoordingen het blind geweld dat dinsdag de Verenigde Staten trof. Dit geweld, aldus de kardinaal, kan nooit én op geen enkele manier gerechtvaardigd worden.

Dergelijke mensonwaardige acties vormen volgens Danneels helaas ook het schrijnende bewijs hoe kwetsbaar onze gemondialiseerde en geglobaliseerde maatschappij vandaag wel is geworden, en hoe ze door dit soort relatief beperkte terreuracties compleet uit evenwicht kan worden gebracht.

Tenslotte wijst de kardinaal er ook op dat blijkbaar militaire, economisch-financiële noch andere strategieën zijn opgewassen tegen deze blinde en fanatieke krachten. De kardinaal is ervan overtuigd dat enkel langs spiritueel-morele weg fundamenteel weerwerk hiertegen kan worden geboden.