BRUSSEL - Vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel heeft de publieke opinie verzekerd dat de aanslagen die dinsdagnamiddag in de Verenigde Staten werden gepleegd, ''geen oorlog betekenen,,.
''Dit is geen oorlog want België voert geen internationale politiek die van ons land een internationaal doelwit zou kunnen maken,,, aldus de Belgische en momenteel ook Europese diplomatieke leider vanmorgen op Bel RTL.

Louis Michel stelde voor ''terug te keren naar het discours dat tot politieke dialoog leidt. Het is belangrijk nu woorden van vrede te spreken. We mogen niet denken in termen van oorlog, want het gaat hier niet om een oorlogstoestand,,.

Minister Michel wil geen waardeoordeel uitspreken over de manier waarop de Verenigde Staten hun politiek voeren. ''Het is niet het moment om te speculeren over de vraag of de Amerikaanse politiek nu al dan niet aan de basis ligt van wat er gebeurt,,.

De Belgische diplomatieke leider pleit voor stroomopwaartse bestrijding van het internationaal terrorisme, bijvoorbeeld nabij de inlichtingendiensten. ''De politieke dialoog moet opnieuw opgestart worden; overal waar er conflicthaarden zijn. Misschien moet het kwaad opgespoord worden, daar waar het zich bevindt,,, zo stelde Louis Michel.

De voorzitter van de Europese ministerraad zei dat Europa de Verenigde Staten steunt, al kon hij niet zeggen ''hoe ver Europa zou gaan,,. ''Vergeet niet dat wij geallieerden zijn. Het is niet enkel aan mij om te zeggen wat wij gaan doen,,, aldus Michel die niet uitsloot dat er een wereldvredesconferentie komt om de terroristische aanslagen die New York en Washington troffen, van antwoord te dienen.

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken zei diep geschokt te zijn door de beelden van duizenden uitbundige jonge Palestijnen die applaudiseerden toen ze het nieuws vernamen van de aanslagen op de Verenigde Staten. ''De Europese Unie kan niet aanvaarden dat sommige landen hun jeugd aansporen om toe te geven aan het terrorisme,,, opperde Michel.

Over de economische implicaties van het gebeurde zei Louis Michel tenslotte ''dat de beurzen vroeg of laat toch zullen heropleven. Voor mij is dit probleem minder belangrijk dan de verslagenheid van de wereld,,.