GENT -- Het voorontwerp van sociaal plan voor de bedienden en kaderleden van de Aalsterse zetmeelfabriek Amylum is vanmiddag unaniem goedgekeurd. Dat meldt vakbondssecretaris Staf Hiel (LBC). Er zouden zo'n 150 werknemers zijn komen opdagen voor de stemming.

Het sociaal plan werd door de directie en het gemeenschappelijk vakbondsfront ACLVB-BBTK-LBC-NVK opgesteld.

Volgens het goedgekeurde plan behouden de plus 52-jarigen bij ontslag 95 procent van hun nettoloon. Bij wedertewerkstelling krijgen zij een aanvullende vergoeding.

Zij die spontaan opstappen krijgen drie tot zes maanden loon uitbetaald, al naargelang hun anciënniteit. Deze vergoeding komt bovenop een vertrekpremie die 60.000 frank per jaar anciënniteit bedraagt, te rekenen vanaf het zesde jaar anciënniteit.

Voor de ontslagen werknemers geldt een verbrekingsvergoeding volgens de formule Claeys (met een minimum van 6 maanden). Ook voor hen geldt de vergoeding van 60.000 frank per volledig jaar anciënniteit. Zij krijgen ook voorrang wanneer er door mutaties nieuwe jobs vrijkomen in de vestiging te Aalst.

Op termijn zullen zo'n dertigtal bedienden en kaders het bedrijf moeten verlaten, zegt Johan Dumortier van BBTK. De arbeiders kregen eerder al een sociaal plan goedgekeurd. In totaal moet er in de Aalsterse vestiging een honderdtal werknemers afvloeien. Tot 2006 liggen de productiequota per land vast en is de activiteit gewaarborgd, verzekert de directie. De fabriek produceert zetmeel en fructosesuiker.

Het voorontwerp van akkoord zal eerstdaags zijn beslag krijgen in een definitieve tekst. Dan zal ook duidelijk worden welke bedienden en kaders op korte termijn het bedrijf moeten verlaten. ,,De bedoeling is wel zoveel mogelijk jobs te behouden met het tijdskrediet of door mensen deeltijds te laten werken'', aldus Hiel in naam van het vakbondsfront.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in