LEUVEN - ,,Elk ontslag bij Sabena leidt op korte termijn tot een jobverlies bij externe bedrijven die betrokken zijn bij het passagiersvervoer. Ook het jobverlies op lange termijn in activiteiten die gegenereerd worden door luchtvaartverkeer is wellicht immens maar nog niet te becijferen''. Dat stelt KUL-econoom Leo Sleuwagen die enkele jaren terug een studie maakte over het economisch belang van de luchthaven van Zaventem.

Wat de directe effecten betreft wijst Sleuwagen naar de vele bedrijven rond de luchthaven die op een of andere manier diensten leveren met betrekking tot het passagiersvervoer. Het gaat ondermeer om catering, bewaking van de veiligheid zowel binnen als buiten de luchthaven, taxibedrijven, technisch onderhoud van infrastructuur (cfr. informatica-ondersteuning), parkeerbedrijven, toeristische diensten...

,,Diverse van deze bedrijven konden de afgelopen sterk profiteren van de sterke groei van het passagiersvervoer door Sabena, die dubbel zo groot was als die van de andere luchtvaartmaatschappijen actief op Zaventem. Sabena's strategie was er op gericht om Brussel maximaal bereikbaar te maken en Zaventem uit te bouwen als spil in het netwerk van luchtvaartverbindingen. Het is te verwachten dat Zaventem in de toekomst meer zal evolueren naar een verbindingsluchthaven'', aldus Sleuwagen.

Dit laatste zal volgens de Leuvense econoom ongetwijfeld ook gevolgen hebben voor de zogenaamde ,,voorwaartse bindingen'', nieuwe activiteiten die gegeneerd worden door goede luchtvaartverbindingen. ,,Het gaat ondermeer om de aanwezigheid van Europese of hoogtechnologische hoofdkwartieren, internationale conferenties en dergelijke in ons land. Wat dit betekent aan jobverlies is momenteel nog niet te becijferen'', aldus de econoom.